Impulse-Center-for-Being

 

Drijfverencoaching-flipbox

Coaching op Drijfveren

Informatie

Aanbod

Informatie

Deze vorm van coaching gaat er vanuit dat we in dit leven, in dit specifieke fysieke lichaam een controlestrategie hebben gekozen. Deze controlestrategie is een middel om te overleven, om bestaansrecht te verdienen. Het is uiteraard niet wie of wat we in essentie zijn. Maar om te zijn wie je werkelijk bent, is het heel handig om te weten vanuit welke overlevingsstrategie je opereert. Want veelal is het juist die strategie die ons weliswaar laat óverleven, maar ons beperkt in de volle ervaring van ons zijn.

We denken dat we bestaansrecht moeten verdienen

Als kind al kiezen we een controlestrategie. We zijn er onbewust van overtuigd dat als we dingen op een bepaalde manier doen, we ons bestaansrecht verdienen. We kiezen onbewust dan ook altijd voor gedrag dat de meeste psychologische bevrediging oplevert. Onze overtuigingen helpen ons dus te overleven, maar beperken ons echter ook. Ze zijn namelijk altijd aanwezig, we handelen er sneller dan snel naar en maken daarom veelal niet een bewuste keuze in ons doen en laten. In plaats van dat we als een hondje blindelings achter onze eigen staart aanlopen en op de automatische piloot onze overtuigingen uitleven, biedt begrip van onze overlevingsstrategie handvatten om overtuigingen te veranderen en vandaaruit ook gedrag dat in de weg zit.

Het Enneagram

Het Enneagram wordt beschouwd als één van de meest krachtige instrumenten om onszelf en de ander te begrijpen. Het woord komt uit het Grieks: ennea betekent negen en gramma betekent geschreven/getekend. Het is een eeuwenoud model voor duiding van de menselijke persoonlijkheid, gerepresenteerd in een geometrisch figuur van 9 onderling verbonden persoonlijksheidstypen. Dit figuur wordt gezien als een symbool van eenheid en diversiteit, van verandering en transformatie. Zowel in het bedrijfsleven als binnen sociale en privé situaties wordt het model ingezet om inzicht te krijgen in de dynamiek van onderlinge relaties. In een spirituele context geldt het als een pad naar een hoger bewustzijn, naar ons wezen, onze essentie en naar verlichting.

Coaching op Drijfveren kijkt door gedrag heen naar de onbewuste motivaties die horen bij 1 van de 9 menstypes en wereldbeelden zoals onderscheiden in het enneagram. Deze onbewuste motivaties, ofwel onbewuste drijfveren, zijn niets meer of minder dan een verzameling van overtuigingen; eigenlijk ons psychologische DNA. Door inzicht te krijgen in onze drijfveren zijn we niet zomaar een speelbal van onze onbewuste reflexen, maar ontdekken we dat we een keuze hebben in wat we doen en laten. Het doel van Drijfverencoaching is dus niet om jou in een hokje van een nummer te stoppen, maar om inzicht te verschaffen in welk hokje jij jezelf hebt geplaatst, met alle beperkende overtuigingen van dien. We hoeven dus ook niets af te leren, want de kwaliteiten die bij onze overlevingsstrategie horen, zijn goud waard! Het fijne is dat we kunnen bijleren om meer balans te creëren.

November 2014

“Ik ken mezelf heus wel hoor, dacht ik. Maar hoeveel je ook aan zelfontwikkeling hebt gedaan, je enneagramtypering is voor iedereen van waarde, omdat het een gedegen kader biedt voor alle puzzelstukjes die je al verzameld hebt in je leven. Ik wist inderdaad niet wat ik niet wist, maar ik handelde er wel continu naar. Benieuwd naar de overige blinde vlekken, haha!” (Voor meer ervaringen kun je terecht op de pagina Testimonials)

Mei 2015

“Wat een leuk gesprek was dat! En wat een eye opener. Nu snap ik pas wat ik aan het doen ben en waarom ik bepaalde situaties ook steeds weer tegenkom in mijn leven. Blijkbaar is het nu zaak dat ik ga herkennen dat mijn enneagramcirkel altijd een rol speelt. Daar zie ik wel een beetje tegenop moet ik zeggen…” (Voor meer ervaringen kun je terecht op de pagina Testimonials)

De voordelen van Coaching op Drijfveren

Door bewust te worden van drijfveren werk je aan een patroon, aan een thema en niet zomaar even aan een tijdelijke klacht. Je krijgt inzicht in hoe jij de wereld bekijkt en dat dat via een andere bril is dan de bril van een ander. En dat inzicht is blijvend. Wanneer je je eigen drijfveren kent, dan begrijp je ook wat van jou is en wat van de ander. Inzicht in je eigen drijfveren (en in die van anderen) maakt je dan ook een milder en leuker mens. En ja, inzicht in jezelf is leuk en tegelijkertijd ook spannend en confronterend. Uiteindelijk leidt het er echter toe dat je prettiger en makkelijker wordt voor jezelf en jouw omgeving. Het gaat namelijk over het oplossen van problemen, over het creëren van een verandering die stand houdt op lange termijn. In plaats van dat je een (tijdelijke) klacht met een korte termijn gedragsaanpassing aanpakt.

Aanbod